MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka sluľeb Fotonabídka zboľí Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Olympijské hry mateřských ąkol • Hlučín

V tělocvičně Základní školy dr.M.Tyrše v Hlučíně se dne 19.6.2009 konalo semifinále Olympijských her mateřských škol správního obvodu Hlučín. Soutěľí v různých disciplínách se zúčastnilo celkem 7 druľstev. Po skončení soutěľí děti obdrľeli diplomy a dárkové balíčky, které jim věnovalo město Hlučín.

Hlavním organizátorem semifinále byla ředitelka MŠ Hlučín, Severní p. Jana Adámková, které patří naše velké poděkování.

Nebylo vůbec důleľité, kdo zvítězil, ale to, ľe si děti mohli zasoutěľit a měli z toho radost. Pokud by Vás přece jen zajímalo, jak si děti vedli, tak zde jsou výsledky:

 

štafeta-čas házená-počet chůze-čas pytle-čas skoky-m pořadí
Hlučín, Severní 1,43 67 3,02 2,01 61,1 1.
Hlučín-Darkovičky 1,45 57 3,51 1 63,8 3.
Dolní Benešov 1,43 47 3,35 1,47 62,15 4.
Hlučín, Cihelní 1,45 57 3,36 1,45 57,21 5.
Darkovice 2 41

3,5

2,1 49,43 7.
Kozmice 1,51 62 3,08 2,01 50,73 6.
Hlučín,dr.Beneše 1,47 71 3,05 1,5 60,3 2.

 Foto: Ingrid Křiľáková

Tento článek byl vloľen dne: 19.06.2009 (11:51:47), vloľil(a): Ingrid Křiľáková
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Vąechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO