MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Kampaň ETM v Bolaticích se vydařila • Bolatice

Od 16. do 22. září probíhal v Bolaticích stejně jako v dalších městech ČR a ve stovkách měst v Evropě tzv. Evropský týden mobility (ETM). Kampaň organizuje Ministerstvo životního prostředí, které letos podpořilo každou z obcí zapojenou do ETM částkou ve výši 20.000,- Kč.
 
 
 
V naší obci jsme letos připravili bohatý program a díky všem organizátorům a spolupracovníkům (OÚ Bolatice, ZŠ a MŠ Bolatice, SDH Bolatice, Cykloservis Mojekolo Kobeřice, obchodní středisko TEMPO, Klub turistů) se všechny aktivity podařilo splnit a zároveň se podařilo zapojit do akce ještě více lidí než loni!
 
 
Ve dnech 16. – 22. září se uskutečnila v obchodním středisku TEMPO výstava fotografií na téma „Příroda na území obce a vliv lidí na přírodu“. Výstavu zhlédli stovky lidí přicházející za nákupy, kteří se jednak těšili z krás přírody okolo nás, ale také se podivovali nad některými ničiteli přírody. Výstavka pokračuje ještě v budově OÚ Bolatice.
 
 
Ve středu 16. 9. měřili žáci ZŠ kyselost dešťů a při měření zjistili, že napršelo pouze 2 mm srážek a pH dešťových vod. bylo slabě kyselé – 4,7. V dalších dnech se již měření neuskutečnilo, protože nepršelo.
 
 
Žáci ZŠ a MŠ Bolatice nasbírali ve dnech 15. – 18. 2009 září na 16 tun starého papíru a tím opět výrazně přispěli nejen k důslednějšímu třídění odpadů, ale také ke kroku vedoucímu ke zlepšení životního prostředí. Žáci ZŠ a MŠ, především nižších ročníků, se učili, jak správně jezdit na kole, jaká jsou pravidla silničního provozu, vyzkoušeli si jízdu přes překážky i přes křižovatky.
 
 
Žáci 5. tříd řešili problematiku bezpečné cesty do školy a i v jejich řešeních se našly nové nápady, jak ještě více ošetřit bezpečnou cestu dětí do školy (navrhli na některých cestách dobudovat chodníky).
 
 
V pondělí 21. září besedovali žáci 7. tříd se starostou obce na téma životní prostředí –třídění odpadů, čistota ovzduší, čistota vod, atd., všichni žáci těchto tříd obdrželi leták o nutnosti péče o životní prostředí včetně tabulek o množství třídění odpadů, o kvalitě ovzduší i vod v obci , atd.
 
 
V úterý 22. září žáci 9. tříd ve spolupráci se zaměstnanci TS Bolatice zajišťovali měření četnosti aut v obci. Z výsledků měření je zřejmé, že oproti poslednímu měření četnosti dopravy v obci došlo opět k nárůstu počtu aut.
 
 
V sobotu 19. září se otevřely opět po roce dveře čističky odpadních vod v Bolaticích a desítky občanů se přišly podívat jak vlastně funguje čistička vod v obci.
 
 
V úterý 22. září se v obci uskutečnil Den bez aut, kdy byla uzavřena část ul. Školní, na které se odehrávaly koloběžkové i inlinové závody dětí, v areálu školy se pak uskutečnilo malování na asfalt, kdy především malé děti kreslily pohádkové postavy, sluníčka, atd. Děti si také vyzkoušely jízdu na kole přes překážky a ti trošku větší si mohli vyzkoušet speciální kola cykloservisu Mojekolo Kobeřice, který také vystavoval širokou paletu přileb pro cyklisty a dalších pomůcek pro bezpečnou jízdu na kole. Velmi příjemné zjištění pro organizátory bylo, že letos se akce zúčastnilo zatím nejvíce dětí  i dospělých. (Malování na asfalt – 150 dětí, koloběžkových a inlinových závodů přes 70 dětí ).
 
 
 
Klub turistů uspořádal 17. 9. a 20. 9. cyklovýlety, kterých se však zúčastnilo v důsledku špatného počasí málo cyklistů.
 
 
Poděkování za zdárný průběh celého Evropského týdne mobility patří pedagogům ZŠ a MŠ Bolatice, učitelům ZŠ, členům SDH Bolatice za pomoc při uzavření ulice Školní pro Den bez aut“, obchodnímu středisku TEMPO za umožnění výstavky fotografií, Klubu turistů za uspořádání cyklovýletů pro veřejnost, rodičům dětí za pomoc při sběru papíru a všem dalším občanům, které zaujalo téma „ Naše obec – naše klima“ a pomáhají nám třídit odpad i zlepšovat stav ovzduší u nás.
 
Velké poděkování patří také Ministerstvu životního prostředí a paní Mgr. Evě Veverkové. za podporu této kampaně a za finanční příspěvek na zabezpečení odměn a dárků pro děti, dospělé i organizátory ETM.
 
Mgr. Herbert Pavera
Tento článek byl vložen dne: 22.10.2009 (08:16:10), vložil(a): Radim Herudek
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO