MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Místní akční skupina Hlučínsko se prezentovala na konferenci v Polsku • Všechny

Místní akční skupina Hlučínsko se prezentovala na konferenci v Polsku

 

Zástupci Místní akční skupiny Hlučínsko se zúčastnili konference na polském území. Setkání polských místních akčních skupin opolského vojvodství probíhalo ve dne 24.-25. června 2010 a centrem jednání se stalo zázemí kempu v Pietrowicach Glubczyckich. Na jednání konference, která probíhala pod názvem:“ Úspěšná praxe v činnostech Místních akčních skupin“ zastupovali naší MAS Hlučínsko předseda pan Josef Teuer a manažer paní Dagmar Quisková.
 
V konferenčním salónku nás přivítala předsedkyně LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi paní Danuta Świec. A následoval široký sled informací zástupce polského ARiMR (polská obdoba českého SZIF), který byl přínosem i pro naše zástupce. Měli možnost důkladně proniknout do problematiky polského Programu rozvoje venkova, osy IV. Leader včetně problematiky realizace projektů. Poté paní Danuta Świec prezentovala svou polskou Místní akční skupinu (LGD), která je zároveň naším partnerem.
 
Pro představení aktivit naší Místní akční skupiny si pan Josef Teuer připravil prezentaci, ve které nechyběly informace i o našich realizovaných projektech a o plánech do budoucna.
 
Odpoledne již všichni účastníci vyjeli autobus do terénu na území LGD Płaskowyż Dobrej Ziemi na obhlídku realizovaných projektů osy IV. Leader. V každé obci a městečku, ve kterém byla plánovaná zastávka, nás přivítal představitel obce a doprovázel nás k již zrealizovaným nebo právě realizovaným projektům spolu s podrobným výkladem. 
 
Po náročném odpoledni jsme večer dorazili zpět do kempu, kde pro nás členové ochotnického divadelního kroužku studentů středních škol z Glubczyc připravili své představení.
 
V pátek dopoledne následovalo představení další části regionu, a to i s okresním městem Glubczyce. V Glubczycích nás přivítala nádherně vybudovaná radnice, která je znovu postavená podle historických plánů, protože z původní staré radnice byly zachovány pouze zbytky.
        
V odpolední závěrečné fázi druhého dne konference se účastníci sešli při diskusi, která hodnotila nejen shlédnuté aktivity místního LGD, ale i celý její průběh.
 
A naše největší dojmy? Nelze jednoznačně říct, zda to byla zajímavě řešená hřiště pro děti, aktivity základních škol, která jsou centrem každodenního života obce nebo některé vesnické ženské spolky, které se díky svým iniciativám stávají finančními sponzory především dětí a mládeže. A velice silný zážitek v nás zanechalo pěvecké sdružení důchodkyň, které nás přijelo pozdravit svými písni do obce Sulkow.
                           
 
Na závěr musíme říct, že nejen na Hlučínsku máme velice bohatý kulturní a společenský život, ale i naší polští sousedé dokázali svými aktivitami rozvinout vysokou kvalitu života v obcích. A díky dnešnímu bezhraničnímu kontaktu mezi oběma národy můžeme vzájemně čerpat inspiraci, nacházet přátelé a partnery pro společný rozvoj glubczyckého a hlučínského území.
 
Vaše MAS Hlučínsko.

Soubory ke stažení

Informace o konferenci LGD 07.2010243 kB
Tento článek byl vložen dne: 21.07.2010 (15:53:01), vložil(a): Radim Herudek
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO