MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Oceněné pedagogické pracovnice z Hlučína • Hlučín

Dne 27.3.2012 byli v Kravřích oceněni nejlepší pedagogičtí pracovníci v rámci Sdružení obcí Hlučínska. Mezi oceněnými byly i tři pedagogické pracovnice z Hlučína.

V kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku obdržela ocenění Radoslava Josefusová, ředitelka Mateřské školy Hlučín na ulici Cihelní. Pedagogické praxi se věnuje už 29 let a ve funkci ředitelky je od roku 2004.V roce 2011 paní ředitelka dokázala zvládnout celou škálu složitých úkolů v rámci přístavby nového pavilonu mateřské školy, a to bez omezení či případného snížení kvality výchovně vzdělávací práce. Aktivně podílela na přípravě, realizaci a otevření nového pavilonu mateřské školy a podařilo se jí tak docílit zvýšení celkové kapacity mateřské školy na 150 dětí. Paní ředitelka za dobu svého působení v mateřské škole obnovila také interiéry v původních pavilonech a školka prošla celkovou opravou.Paní Josefusová se podílí na rozvoji školy a zejména na vytváření vysoce příznivé pracovní atmosféry a úrovně spolupráce se zákonnými zástupci dětí. Vzdělávací strategie mateřské školy pod vedením paní ředitelky významně podporuje rozvoj klíčových kompetencí i funkčních gramotností dětí vzhledem k jejich zdravotním, individuálním i osobním možnostem a potřebám.

Další výraznou pedagogickou osobností roku z Hlučína je Mgr. Monika Tomisová, učitelka Základní školy dr. Miroslava Tyrše, která pracuje ve školství 10 let. Učí na 2. stupni předměty jazyk český a anglický. Vykonává funkci vedoucí ve dvou předmětových komisích, jazyka českého a cizích jazyků. Zodpovídá za provoz školní žákovské knihovny, kde se dětem věnuje v odpoledních hodinách dvakrát týdně.Zajímavými a netradičními formami organizuje projekty k posílení čtenářské gramotnosti – např. projekt „Vánoční zvyky a obyčeje v zemích EU“ a projekt „Historie Olympijských her.“ Je garantem soutěží v jazyce českém - recitační, rétorické a olympiády Jč . Také v jazyce anglickém zodpovídá za soutěž k Evropskému dni jazyků a organizaci olympiády.
Paní učitelka je také výraznou osobností v mezinárodní reprezentaci školy. Ve spolupráci s patronkou školy paní Janou Schlossarkovou připravuje žáky na soutěž v nářečí, kterého se účastníme pravidelně v polských Krzanowicích. Díky jejímu mimořádně aktivnímu přístupu i pedagogickému nadšení se výrazně zvyšuje úroveň čtenářské gramotnosti žáků, ale i jejich znalosti v jazyce anglickém.

V kategorii Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost byla oceněna Mgr. Margit Válová, učitelka ZŠ Hlučín na ulici Hornické. Ta pracuje ve školství 24 let. Na Základní škole Hlučín na ulici Hornická působí od roku 1990. Je učitelkou prvního stupně se zaměřením na žáky prvních a druhých tříd. Obětavě pomáhá malým žáčkům s jejich prvními krůčky ve škole. Je pro ně více než jen třídní učitelkou. Rovněž velmi dobře spolupracuje s rodiči těchto dětí.Příkladná je také její dlouholetá spolupráce s vedením a dětmi z MŠ Severní v Hlučíně. Již řadu let je duší projektu „ Škola hrou“, který spočívá v opakovaných návštěvách předškoláků v naší škole, při kterých se zábavnou formou seznamují s prostředím a způsoby.Paní Margit Válová v rámci celoživotního vzdělávání absolvovala řadu vzdělávacích akcí, které tvořivě obohacují její práci s dětmi. Za zmínku stojí také její zaměření na jazykovou přípravu žáků prvního stupně a její spolupráce s krajanským německým spolkem v Hlučíně. Řadu let koordinuje práci celého prvního stupně a stojí v čele metodického sdružení. Svou odpovědností a spolehlivostí je příkladem pro začínající učitele a mnohé kolegy.
 

Tento článek byl vložen dne: 30.03.2012 (10:19:08), vložil(a): Ingrid Křižáková
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO