MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka sluľeb Fotonabídka zboľí Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Oslavy 100 let základní ąkoly ve Vřesině • Vřesina

V roce 2013 základní škola ve Vřesině oslavuje 100 let.  Za tu dlouhou dobu se zde vystřídalo  několik generací ľáků i učitelů a budova prošla mnoha změnami. Stále je však tou útulnou vesnickou školičkou, ve které hodné paní učitelky pomáhají ľákům utvářet si vztah k okolnímu světu, vytvářet si vlastní názor a získávat důleľité vědomosti, které jim pomohou zařadit se do společnosti.
U příleľitosti tohoto krásného jubilea si mohli všichni návštěvníci prohlédnout školu a bývalí ľáci si mohli porovnat změny, které se zde odehrály od dob, kdy seděli ve školních lavicích oni sami. Pro všechny hosty si ľáci se svými učitelkami nacvičili krásné pásmo písniček, tanců a pohádek, které předvedli na slavnostní akademii.
A tak všichni této školičce přejeme ještě spoustu hodných ľáčků, milé paní učitelky, obětavé a spolupracující rodiče a výbornou spolupráci s obcí Vřesina i s ostatními institucemi. Přejeme jí, aby na proľité školní léta vzpomínali s radostí ľáci i učitelé.
Tento článek byl vloľen dne: 10.05.2013 (13:17:16), vloľil(a): Ingrid Křiľáková
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Vąechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO