MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Hněvošický háj • Hněvošice


      Přírodní rezervace, jejíž výměra činí 68 ha, se nachází po pravé straně u obce Hněvošice směrem na Opavu a byla vyhlášena v roce 1969. Celá plocha rezervace je v soukromém vlastnictví několika majitelů, kteří se zavázali dodržovat plán péče pro danou lokalitu.

     Vyznačuje se karpatskou květenou nížinného lesa. Důvodem k vyhlášení rezervace bylo zachování uceleného dubohabrového háje jako ojedinělého lesního ostrůvku v odlesněném a zemědělsky intenzivně využívaném území. Dubohabrový háj v členitém terénu s mírnými svahy různých expozicí, ale i zářezy a roklemi potůčků a pramenišť, je tvořen přirozenou lipovou doubravou s četnými karpatskými prvky. Roste zde např. hvězdnatec zubatý, pryšec mandloňovitý, zapalice žluťuchovitá a ostřice chlupatá.

     Kromě dubu letního a lípy malolisté jsou v porostu hojné habry, ve sníženinách také jasany, javor klen a javor mléč. Z méně obvyklých dřevin najdeme např. javor babyku, lýkovec jedovatý a břízu tmavou.

     Rostou zde také pižmovka mošusová a medovník meduňkolistý, v jižní části rezervace byly nalezeny vzácné mechy: bezvláska a baňatka ohnutá. Lokalita funguje jako refugium místní fauny listnatých lesů nižších poloh. Hnízdí zde ostříž lesní, holub doupňák, datel černý, slavík obecný a lejsek černohlavý.

 

   
Tento článek byl vložen dne: 06.03.2008 (11:49:04), vložil(a): Infocentrum Hlučín
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO