MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Bažantnice Šilheřovice • Šilheřovice

GPS poloha : 49°54'33.875"N, 18°17'22.527"E

 
     Bažantnice v Šilheřovicích se nachází v přírodní rezervaci Černý les a byla založena roku 1852 rodinou Rothschildů a lesmistrem Exnerem. Ve vlastnictví této bankéřské rodiny byla až do roku 1938, kdy byl v období 2. světové války region přičleněn k Velkoněmecké říši a šilheřovický statek dán pod nucenou správu. Po válce připadly lesy na základě pozemkové reformy pod správu Československých státních lesů. Dnes je pod správou společnosti Lesy Beskydy a. s.
 
     Bažantnice má rozlohu 2 500 hektarů. Je ji možno rozdělit do čtyř samostatných části, které nesou název – Štípky, Juliánka, Vodnáč a Davídka. Roční odlov se pohybuje okolo 40 000 kusů bažantí zvěře. Pro lov je využíváno 16 lečí, převážně v členitém terénu, skýtající loveckým hostům náročnou střelbu na vysoko táhnoucí bažanty.

      Kromě bažantí zvěře je možno lovit ve zdejším revíru zvěř srnčí, daňčí a černou, a to individuálním způsobem za asistence loveckého doprovodu. Zvěř černou je možno lovit rovněž na společných lovech.
 
     Od minulého století je bažantnice v Šilheřovicích tradičně místem setkání lovců ze všech kontinentů. Zdejší hony se proslavily dokonalou organizací a vysokou společenskou úrovní. Organizují se také kombinační lovy, což představuje několikadenní lovy bažantí zvěře kombinované s lovem zvěře černé. Lov zvěře srnčí, daňčí a černé slouží především ke zpestření loveckých zážitků hostů bažantnice Šilheřovice, lovící každoročně zvěř bažantí.
 
     Pro účely myslivosti je v Černém lese postaven Lovecký dům, kde je možnost ubytování a stravování.
 
 
Více informací na http://www.pheasantry.cz/
 
 
Tento článek byl vložen dne: 04.08.2009 (13:52:58), vložil(a): Infocentrum Hlučín
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO