MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Základní škola Gen. Svobody • Hlučín

Gen. Svobody 8, Hlučín 748 01
Tel.: +420 595 041 070fax :
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.czUrl: http://www.zshlucin.unas.cz
GPS poloha : 49°53'53.441"N, 18°11'22.39"E
vedení : Mgr. Marcela Vyhlídalovázástupce : PaedDr. Zuzana Harazimová

Základní škola

Generála Svobody 8
748 01  Hlučín

Tel.: 595 041 070
Web: http://www.zshlucin.unas.cz
E-mail: zvs.hlucin@tiscali.cz

Ředitelka školy: Mgr. Marcela Vyhlídalová
Zástupkyně ředitelky: PaedDr. Zuzana Harazimová

Zvláštní škola zahájila svou činnost již roku 1955 a sdružuje 8 tříd. 1., 2., 6. a 7. ročník je vyučován dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkými mentálním postižením. Ostatní žáci zákadní školy praktické jsou vyučováni podle Vzdělávacího programu zvláštní školy. Žáci 2. tříd základní školy speciální jsou vyučováni podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy. Na škole je zajištěn bezbariérový přístup a k dispozici má také školní družinu.

Záměrem školy je do výuky zařazovat děti postižené a chronicky nemocné. Stěžejními předměty jsou pracovní vyučování a výtvarná výchova, které ovlivňují pracovní dovednosti žáků, přispívají ke správné volbě povolání a k plnému společenskému uplatnění. Dbá také na fyzickou atraktivnost školy, čistotu a upravenost pozemku. Škola poskytuje žákům možnost práce na počítači, návštěvu zájmových kroužků, účast na školních výletech, kulturních akcích, plaveckém výcviku apod. Snaží se také zlepšit možnosti pracovního uplatnění žáků rozšířenou výukou anglického jazyka.


Tento článek byl vložen dne: 28.02.2008 (14:40:06), vložil(a): Infocentrum Hlučín
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO