MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka sluľeb Fotonabídka zboľí Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Mateřská ąkola Hlučín, Severní • Hlučín

Severní 19, Hlučín 748 01
Tel.: +420 595 041 050fax :
E-mail: mshsev@volny.czUrl: http://www.skolka.hlucin.com
GPS poloha : 49°54'21.593"N, 18°11'13.625"E
vedení : Mgr. Kateřina Bokovázástupce :

Mateřská škola na Severní ulici v Hlučíně zajiš»uje předškolní výchovu pro cca 100 dětí ve 4 třídách pro děti ve věku 3-6 let. Provoz v mateřské škole je pondělí – pátek v době od 6.30 hodin do 16.30 hodin.

Mateřská škola v rámci předškolní vzdělávání
 

  • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
  • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
  • podílí se na osvojování základních pravidel chování dítětem,
  • podporuje získávání základních ľivotních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
  • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
  • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
  • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětíProfil naší mateřské školy:
Motto: „Rozvíjet osobnost dítěte můľe člověk, který neustále rozvíjí vlastní osobnost“.

Paní učitelky pracují s dětmi metodou přirozených činností, charakteristických pro předškolní věk. Rozvíjí dětské schopnosti a dovednosti zaměřené na individuální přístup k dítěti. Nabízíme činnost v zájmových krouľcích: - sborové zpívání – sbor „Pastelka“ – vystupování na veřejnosti - plavecký výcvik - angličtinu

 

M© Severní, Hlučín 2 M© Severní, Hlučín 3 M© Severní, Hlučín 4
M© Severní, Hlučín 5 M© Severní, Hlučín 6 M© Severní, Hlučín 7
M© Severní, Hlučín 8 M© Severní, Hlučín 9 M© Severní, Hlučín 10
M© Severní, Hlučín 11 M© Severní, Hlučín 12 M© Severní, Hlučín 13
M© Severní, Hlučín 14 M© Severní, Hlučín 15 M© Severní, Hlučín 16
M© Severní, Hlučín 17 M© Severní, Hlučín 18 M© Severní, Hlučín 19
M© Severní, Hlučín 20 M© Severní, Hlučín 21 M© Severní, Hlučín 22
Tento článek byl vloľen dne: 27.09.2007 (10:06:48), vloľil(a): Ingrid Křiľáková
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Vąechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO