MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše • Hlučín

Tyršova 2, Hlučín 748 01
Tel.: +420 595 041 069fax : +420 595 041 069
E-mail: sekretariat@zsmt.czUrl: http://www.zsmt.cz
GPS poloha : 49°53'55.415"N, 18°11'36.136"E
vedení : Mgr. Ivana Staňkovázástupce : Mgr. Lenka Hanzlíková.

Základní škola dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně

škola s rozšířeným vyučování tělesné výchovy

a Montessori programem na 1. stupni

 

 Sídlo:                          Tyršova 2, 748 01 Hlučín

 Právní forma:              příspěvková organizace

 e-mail:                         sekretariát@zsmt.cz

 tel./fax:                        595 041 069

 www:                           www.zsmt.cz

Škola sdružuje:           Základní škola,  Školní družina,  Školní jídelna-výdejna                                                                                                                                                             

                                                                                             

Profilace školy

 

Jsme škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na fotbal s výukou  v Tradičním i Montessori programu.

 

-v tradičním vzdělávání  zapojujeme  moderní a  alternativní metody  s využitím  moderních technologií, interaktivních tabulí a  tabletů.

-v Montessori programu jsme  jediná škola na Hlučínsku

 

Škola na ulici Tyršova v Hlučíně  bylo otevřena v  neděli dne 23. října roku 1955.

Nyní se pyšníme se čestným názvem školy, který byl škole propůjčen Ministerstvem školství.

                                   

  

Mimořádné události v životě školy

2002 

Čestný název Základní škola dr. Miroslava Tyrše byl škole  propůjčen Ministerstvem školství.

Zahájena rozšířená výuka  tělesné výchovy se zaměřením na fotbal a podepsána smlouva   spolupráci s FC Hlučín.

2006     

Čestnou patronkou školy se stala Jana Schlossarková, autorka knih s regionální tematikou Hlučínska.

2007

Vítězství  Školského poháru  Coca Cola cup.

Zájezd žáků do Brazílie - žáci absolvovali tréninkový kemp světově uznávaného trenéra Carlose Alberta  Parriery.

2008  

Otevření víceúčelového sportovního hřiště.

2013

Atletické mistrovství škol Hlučínska pořádané pod záštitou místostarosty města Hlučína

-1. Ročník  World  Harmony Run- Světový běh harmonie.

2014       

Zateplení budovy, výměna oken a vstupních dveří.

2015      

Rekonstrukce 4. nadzemního podlaží, příprava prostor pro Montessori program.

2016 

Zahájení alternativního Montessori vzdělávání.

 

                                                                                                         

Priority Školního  vzdělávacího  programu pro základní vzdělávání

               a Montessori programu

v  Rozvoj schopností komunikace v cizím jazyce, což zajišťujeme výukou jazyka anglického od 1. třídy a druhého cizího jazyka od 7. třídy výukou jazyka německého.

v  Rozvoj tělesné zdatnosti – rozšířená výuka tělesné výchovy.

v  Rozvoj informační  gramotnosti –  zapojení informačních technologií do výuky, využívání dvou počítačových  učeben.

v  Rozvoj  finanční gramotnosti – zařazení volitelného  předmětu  finance.

v  Rozvoj dítěte učením se  v souvislostech.

Naše cíle

v  Vést děti k zodpovědnosti za své chování a činy a naučit děti spolehlivosti a  umění rozhodovat se.

v  Vést děti k samostatnosti a  dosažení svých cílů.

v  Vést děti k  otevřenosti vůči všemu novému.

v  Naučit děti dodržovat pravidla, znát hranice.

v  Naučit děti důvěřovat v sama sebe.

v  Naučit děti zdravému životnímu stylu.

v  Rozvíjet fantazii  a tvůrčí schopnosti dětí.

v  Podporovat děti i v obtížných situacích.

v  Učit děti pracovat s ostatními, respektovat a vážit si jeden druhého.

v  Naučit děti  všem dovednostem potřebným pro život.

To vše s radostí a humorem.

 

Učíme se nejen ve škole

Výjezdy do přírody, na hory, do zahraničí, ozdravné pobyty.

    na prvním stupni  zajišťujeme školu v přírodě a plavecký výcvik

    na druhém stupni zajišťujeme adaptační pobyty a lyžařský výcvik

    zahraniční výjezdy do Anglie, Německa a Polska

    bruslení on-line a zimní, plavání, exkurze

 

Naši přátelé v zahraničí

Základní škola v Likavce u Ružomberoku na Slovensku

    Dlouhodobá  spolupráce ( od r. 1974) se každoročně uskutečňují setkání žáků naší a

    družební školy za účelem vzájemného poznávání tradic a kultury daných regionů a

    sportovního soutěžení v lehkoatletických a jiných disciplínách.

Gymnázium a základní škola v Křanovicích v Polsku

   Žáci školy  se úspěšně zúčastňují Mezinárodní soutěže Nářečí Moravské a reprezentují v Polsku město Hlučín.

 

Nabídka pro žáky:

Fotbal Golf                          Atletika                         Mažoretky

Hra na kytaru                      Výtvarné techniky

Logopedie

 

Participace žáků na životě školy

žákovský parlament

školní časopis „HL-TY“

schránka důvěry

 

OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz.jpg

Zapojení v projektech

 

„Čteme a mluvíme nejen česky“

Výjezdy žáků do Berlína a do Londýna, čtenářské dílny a zakoupení 200ks knih do žákovské knihovny.

„Sám sobě učitelem“

E-learning – jazyk anglický. Posilování jazykových schopností žáků a podpora vzdělávání učitelů.

„ Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“

Zakoupení IT techniky pro přípravu učitelů na výuku, vzdělávání pedagogů v oblasti využití IT v práci učitele.

 

Ovoce do škol

                    Projekt, díky kterému žáci prvního stupně dostávají jednou měsíčně ovoce,

                    které je hrazeno z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

 

ZŠ Tyršova 2 ZŠ Tyršova 3 ZŠ Tyršova 4

Soubory ke stažení

405 kB
Tento článek byl vložen dne: 29.10.2007 (09:25:27), vložil(a): Ingrid Křižáková
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO