MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka sluľeb Fotonabídka zboľí Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Základní ąkola a mateřská ąkola Kozmice • Kozmice

Por. Hoąi 1, 747 11 Kozmice
Tel.: +420 595 032 138fax :
E-mail: skola@zskozmice.czUrl: http://www.zskozmice.cz/
GPS poloha : 49°54'49.237
vedení : Mgr. Dagmar Herudkovázástupce :

Kozmická škola je příjemnou školou rodinného typu, kde mají ľáci, učitelé, rodiče i obec k sobě blízko, coľ je jedním z největších kladů této školy.
ZŠ a MŠ Kozmice je příspěvkovou organizací. Sdruľuje základní školu od 1. do 5. ročníku, po jedné třídě v ročníku, mateřskou školu, školní výdejnu a školní druľinu. Ke sloučení s MŠ došlo v r. 2003 a od té doby je celá organizace právním subjektem.
Základní školu navštěvuje ve školním roce 2012/2013 celkem 81 dětí. Od září 2011 výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Tvořivá škola.

Mateřská škola má dvě oddělení s 56 dětmi. Pracuje se zde podle školního vzdělávacího programu „Barevný rok s pastelkou“.
Výchovně vzdělávací činnost zajiš»uje 6 pedagogů v základní škole a 4 pedagogové ve škole mateřské. Nepovinnou výuku náboľenství vyučuje externě farář místní římskokatolické farnosti.
 

Kontakt na MŠ:
tel: +420 595 032 141
web: www.mskozmice.cz
e-mail: ms.kozmice@seznam.cz
 

Z©aM© Kozmice 2 Z©aM© Kozmice 3 Z©aM© Kozmice 4
Z©aM© Kozmice 5 Z©aM© Kozmice 6 Z©aM© Kozmice 7
Z©aM© Kozmice 8 Z©aM© Kozmice 9 Z©aM© Kozmice 10
Z©aM© Kozmice 11 Z©aM© Kozmice 12 Z©aM© Kozmice 13
Z©aM© Kozmice 14 Z©aM© Kozmice 15 Z©aM© Kozmice 16
Tento článek byl vloľen dne: 07.02.2013 (13:19:01), vloľil(a): Ingrid Křiľáková
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Vąechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO