MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Naučné stezky • Bolatice

Naučná stezka Chuchelenský lesNaučná stezka po devití suchých poldrech
Naučná stezka Chuchelenský les • Bolatice

Značená naučná přírodovědecká trasa začíná a končí v Bolaticích v Borové, je dlouhá asi 6 km a tvoří okruh ve "Velkém lese". Navštěvníci se mohou projít lesem, zastavit se na dvou odpočívadlech, kde u jednoho pramení potok Zbojníčka. Trasa je značena ukazateli směru se značením kilometrů. Zhruba 30 tabulí návštěvníka seznamuje s flórou a faunou tohoto lesa.
Naučná stezka po devití suchých poldrech • Bolatice

V obci Bolatice bylo od poloviny 60.let 20.století do roku 2013 vybudováno v rámci protipovodňových opatření celkém 9 suchých poldrů a jedna hráz.
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO