MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Záchranný útvar HZS ČR • Hlučín

Opavská 771/29, Hlučín 748 01
Tel.: +420 950 749 221fax : +420 950 749 001
E-mail: marek.pjatak@zu-hlucin.izscr.czUrl: http://www.hzscr.cz/hlucin
GPS poloha : 49°53'58.222"N, 18°10'50.872"E
vedení : Plk. Ing. Radim Řehulkazástupce : Plk. Ing. David Kareš
 
     V objektu bývalých kasáren Petra Bezruče v Hlučíně došlo k ukončení činnosti Vojenského záchranného útvaru a jeho transformací k 1. 1. 2009 vznikl Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR.
      Sbor bude plnit záchranné a humanitní úkoly ve prospěch občanů v přímé sestavě Hasičského záchranného sboru a s celorepublikovou působností. V areálu bude k dispozici autoškola a základní vstupní příprava nových příslušníků HZS.
      Hlučínský útvar disponuje těžkou technikou pro vyprošťování extrémně těžkých a objemných břemen, automobilovou technikou ženijního, vyprošťovacího, požárního, dopravního a zásobovacího zaměření.
V objektu bývalých kasáren pokračuje ve své činnosti dále Ústřední vojenský veterinární ústav AČR.
Činnost Záchranného útvaru lze rozčlenit na záchrannou a humanitární, výcvikovou činnost a odborné činnosti. Útvar může pro záchranu lidských životů, zdraví a majetku nasadit různé specialisty – chemiky, kynology, potápěče, pyrotechniky, lezce-záchranáře.
 
     Stěžejní síly, tj. 1. a 2. záchranná rota, jsou dislokovány v Hlučíně. 3. záchranná rota vznikla 1.1. 2010 s dislokací ve městě Zbiroh z důvodu dosažitelnosti a efektivního využití sil a prostředků na území České republiky.
 
 
 
Hlavní úkoly a zaměření Záchranného útvaru
 
 
I. záchranné

Záchranná a humanitární činnost
♦ vyhledávání,vyprošťování a záchrana osob ze zavalených objektů;
♦ záchranné a potápěčské práce na vodě;
♦ zemní práce (uvolňování koryt řek, zavalených komunikací apod.);
♦ vyprošťování uvázlé nebo havarované techniky;
♦ používání trhaviny k demoličním pracím;
♦ provádění radiačního a chemického průzkumu, vytyčování nebezpečných oblastí;
♦ dekontaminace osob, techniky, materiálu, terénu;
♦ likvidace úniku ropných produktů;
♦ sběr a likvidace uhynulých živočichů;
♦ evakuace osob, přeprava hospodářských zvířat a materiálu;
♦ distribuce pitné vody;
♦ zajištění nouzového přežití obyvatel pomocí humanitární základny (300 – 400 osob).
 
Obnova postižených území
♦ nouzové zásobování elektrickou energií (Black out);
♦ přečerpávání vody velkokapacitními čerpadly;
♦ nouzové zásobování pitnou vodou;
♦ zdravotní podpora;
♦nouzové zásobování humanitárním materiálem.
 
Poskytování záchranné a humanitární pomoci v zahraničí
♦ specialisté potápěči – lezci;
♦ kynologové;
♦ specialisté na trhací práce;
♦ zdravotníci;
♦ specialisté Black-out .
 

II. výcvikové
 
Vstupní příprava nových příslušníků HZS
♦ základní příprava pro práci v hasičských jednotkách;
♦ speciální tělesná příprava;
♦ chemická příprava;
♦ topografická;
♦ spojovací;
♦ základy práva;
♦ zdravotní a psychologická příprava ...

Výcvik v získávání řidičských oprávnění příslušníků HZS
♦ řidičské oprávnění typu „B"„C“„D“„E“;
♦ periodická školení k získání „ Povolení k řízení služebních vozidel.

 
III. odborné

Gesce a odborná příprava HZS v odbornostech
♦ záchranářská kynologie;
♦ výcvik potápěčů;
♦ střelmistři.
 

 

Tento článek byl vložen dne: 26.02.2008 (15:40:19), vložil(a): Infocentrum Hlučín
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO