MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Městská policie • Hlučín

Mírové náměstí 24, Hlučín 748 01
Tel.: +420 595 020 202fax :
E-mail: mp@hlucin.czUrl: http://www.hlucin.cz/mestska-policie/
GPS poloha : 49°53'46.987"N, 18°11'14.713"E
vedení : Bc. Luděk Olšovský zástupce : Ludvík Válek

Bc. Luděk Olšovský                                 p. Ludvík Válek

Městská policie a její základní úkoly


 

 • městská policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou
 • městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví zákon
 • každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do městské policie (dále jen strážník) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout
 • při plnění svých úkolů spolupracuje městská policie s Policií České republiky (dále jen policie)
 • městská policie může na základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy

Městská policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle Zákona 553/1991 Sb. nebo jiného zákona zejména:
 

 • přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku
 • dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití
 • přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • odhaluje přestupky a jiné správní delikty
 • upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě 
   


Z činnosti Městské policie:

Městská policie 2 Městská policie 3 Městská policie 4
Městská policie 5 Městská policie 6 Městská policie 7
Městská policie 8 Městská policie 9 Městská policie 10
Tento článek byl vložen dne: 19.07.2007 (13:10:18), vložil(a): Ingrid Křižáková
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO