MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Domov pro seniory sv. Hedviky • Kravaře

Alejní 22, Kravaře 747 21
Tel.: +420 553 671 186fax :
E-mail: socialni@dskravare.czUrl: http://www.dskravare.cz
GPS poloha : 49°55'48.999"N, 17°59'58.089"E
vedení : Ing. Petr Adameczástupce : Bc. Jana Polášková
    
     Domov pro seniory má ideální polohu v klidné obytné zóně, v sousedství krásného barokního zámku a přírodního parku. V blízkosti se nachází také centrum města s dostupností všech budov a institucí, které mohou být k životu využívány – kostel, městský úřad, obchody, restaurace nebo fotbalové hřiště.

     Posláním Domova pro seniory sv. Hedviky je ubytování v budově zařízení a celoroční poskytování podpory a pomoci při zajištění denních potřeb, podpory uchování soběstačnosti, udržení vazeb na Váš původní domov a zajištění důstojného doprovázení v závěru života.

Nabídka

 • ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • služby pedikérské, kadeřnické a masérské
 • týdně ordinace praktického lékaře přímo v zařízení
 • zajištění odborného lékaře, podle Vašich potřeb s doprovodem
  Služba je určena osobám,
 • které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
 • osobám s částečnou ztrátou paměťových schopností,
 • jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
  Služba není určena osobám,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  Naši službu poskytujeme s důrazem na:
 • transparentnost a otevřenost
 • jasné a srozumitelné vymezení práv a povinností
 • respektování lidských práv
 • ochranu soukromí a individuality všech osob
 • dodržování zásad etického vystupování a jednání
 • závazek hospodářsko-správních zaměstnanců a zaměstnanců zdravotně-sociálního úseku k dalšímu vzdělávání
 • příjemné prostředí bydlení i čistotu a pořádek
  Naším cílem při poskytování služby je:
 • s každým zájemcem jednat osobně, nejlépe přímo v našem zařízení
 • klást důraz na zjištění osobního očekávání žadatele
 • klást důraz na spolupráci s rodinou a blízkými
 • klást důraz na období adaptace v novém prostředí
 • život v našem domově co nejvíce přiblížit životu v domácím prostředí
 • pomoc v duchovních otázkách člověka
 • dostatečná nabídka zájmových a společenských programů
 • klást důraz na aktivity, které umožní kontakt s nejbližším okolím
 • alespoň jedenkrát ročně uskutečnit „Den otevřených dveří“ spojený se společenským setkáním pro širokou veřejnost
 • klást důraz na ošetřovatelskou péči a duchovní podporu v závěru života
Tento článek byl vložen dne: 06.10.2009 (14:52:34), vložil(a): Infocentrum Hlučín
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO