MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Hlučínský smíšený sbor • Hlučín

Kulturní dům, Ostravská 18, Hlučín 748 01
Tel.: +420 605 843 325fax :
E-mail: Url:
GPS poloha : 49°53'44.135"N, 18°11'26.917"E
vedení : Mgr. Barbora Bortlovázástupce :
 

     Hlučínský smíšený sbor (HSS) je sborové těleso, čítající 20 - 22 členů, které rozdává radost svými vystoupeními v průběhu celého roku.

     Sbor byl založen před více než deseti lety, v r. 1998, pod vedením sbormistryně Jany Hruškové, tehdejší učitelky zpěvu v ZUŠ Hlučín. Následně v čele sboru stála paní Anna Tošerová z Kobeřic a v současné době sbor již pátý rok vede sbormistryně Mgr.Barbora Bortlová. Pod jejich vedením sbor nastudoval jak skladby starých mistrů - slavnostní mše či oratoria, tak i skladby současných autorů. Zpestřením repertoáru jsou lidové písně či vánoční koledy.

     Po celou dobu svého působení HSS úzce spolupracuje se Základní uměleckou školou Pavla Josefa Vejvanovského Hlučín a Kulturním centrem Hlučín. Pěvecký sbor v průběhu velkých velikonočních, vánočních a novoročních koncertů doprovází „Komorní orchestr Vejvanovský“ při ZUŠ Hlučín, doplněný o sólisty Janáčkovy filharmonie Ostrava; sólové party se sborem zpívají buď členové sboru, učitelé ZUŠ nebo také sólisté Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě nebo Slezského divadla v Opavě. Sbor vystupuje za doprovodu klavíru či varhan, část repertoáru sbor zpívá „a capella“ (bez doprovodu hudebních nástrojů).

     Úspěšná byla zahraniční vystoupení sboru v polských Rudách (Mozartova Missa Nr. 14, C dur-Korunovační) v rámci tzv. „Prajzské pouti“a ve slovenských Rajeckých Teplicích při příležitosti oslav vysvěcení tamějšího chrámu, stejně jako vystoupení na IX. ročníku festivalu pěveckých sborů „Moravskotřebovské arkády“, či vystoupení u příležitosti 100. výročí narození mistra Eduarda Hakena na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů BAŠKA 2010.

     V kulturním životě města Hlučína a regionu Hlučínska má Hlučínský smíšený sbor své nezastupitelné místo.


Zkoušky sboru - každé úterý v Kulturním domě v Hlučíně v 17:00 hodin.

Sbormistryně: Mgr. Barbora Bortlová, tel.: +420 605 843 325.
 
Tento článek byl vložen dne: 03.02.2009 (11:01:57), vložil(a): Infocentrum Hlučín
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO