MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Muzeum Hlučínska • Hlučín

GPS poloha : 49°53'47.271"N, 18°11'7.554"E
Muzeum Hlučínska navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní, jehož činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962.
Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska (dále jen „region“) v jeho historických hranicích.
Posláním Muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti.
Základními formami muzejní prezentace jsou:
a) muzejní výstavy, jimiž jsou krátkodobé výstavy a dlouhodobé expozice realizované s využitím vlastních, příp., vypůjčených sbírkových fondů, a to samostatně nebo ve spolupráci s jinými fyzickými nebo právnickými osobami,
b) muzejní a vzdělávací programy, tj. přednášky, demonstrace sbírkových předmětů, besedy, exkurze atp. a
c) muzejní publikace odborné i populárně naučné.
Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu.
Muzeum provozuje informační centrum jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.
Sídlo Muzea Hlučínska - Zámek Hlučín

Bankovní spojení:
Česká spořitelna v Opavě, pobočka Hlučín,
Č.ú.: 1854077399 / 0800
IČO: 71230530
DIČ: nevlastní (není plátcem DPH)

K o n t a k t :
Ředitel muzea: Mgr. Metoděj Chrástecký
Odborné pracovnice : Ing. Jana Musialová, Jana Nevřelová

Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace
Zámecká 4, Hlučín, 748 01
tel.: 595 041 337 (muzeum)
595 041 617 (informační centrum)
Bližší podrobnosti:
www.muzeum.hlucin.com

e-mail: muzeum.hlucinska@seznam.cz
infohlucin@centrum.cz

O t e v í r a c í   d o b a :

 

dopoledne:

odpoledne:

 Pondělí

8.30 – 12.00

13.00 – 17.00

Úterý

8.30 – 12.00

13.00 – 17.00

 Středa

8.30 – 12.00

13.00 – 17.00

 Čtvrtek

8.30 – 12.00

13.00 – 17.00

 Pátek

8.30 – 12.00

13.00 – 17.00

Sobota

  zavřeno 

Neděle

9.00 – 11.30

14.00 – 17.00

Muzeum Hlučínska 2 Muzeum Hlučínska 3 Muzeum Hlučínska 4
Muzeum Hlučínska 5 Muzeum Hlučínska 6 Muzeum Hlučínska 7
Muzeum Hlučínska 8 Muzeum Hlučínska 9 Muzeum Hlučínska 10
Muzeum Hlučínska 11 Muzeum Hlučínska 12 Muzeum Hlučínska 13
Muzeum Hlučínska 14 Muzeum Hlučínska 15 Muzeum Hlučínska 16
Muzeum Hlučínska 17 Muzeum Hlučínska 18 Muzeum Hlučínska 19

Soubory ke stažení

Výzva z muzea233 kB
Tento článek byl vložen dne: 18.07.2007 (08:43:20), vložil(a): Ingrid Křižáková
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO