MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Bývalý zámek • Hošťalkovice

 
     Zřejmě na konci 15. století byla v Hošťálkovicích vybudována při vrchnostenském dvoře tvrz. Písemně však byla doložena až roku 1502. Stávala pravděpodobně v místech dnešního zámku, který si nechal vystavět ostravský obchodník Antonín Josef Römisch, když Hošťálkovice získal roku 1832.
     Po připojení několika vesnic z hlučínského panství roku 1842 vytvořil poměrně rozsáhlý statek, který však v roce 1847 koupil nový majitel vítkovických železáren Šalomoun Meyer svobodný pán Rothschild a spojil ho opět se statkem hlučínským. Zámek tak od té doby sloužil jen hospodářským a správním účelům.  
 
     Šlo o nevelkou jednopatrovou budovu obdélného půdorysu, vystavěnou v empírovém slohu s nízkou valbovou střechou. Patro bylo od přízemí oddělené jednoduchou římsou a nároží bylo zdobeno bosovaným kvádrováním. Na východní straně zámku se nacházel ozdobný balkón. Zezadu k budově přiléhalo přízemní hospodářské stavení obilné sýpky, později upravené do výše zámku, s využitím režného cihlového zdiva.
 
     Zámek už před válkou koupilo s celým komplexem statku město Ostrava, které jej dalo do užívání Zahradním službám města Ostravy. Zřejmě už před válkou sloužil objekt samotného zámku bytovým účelům a tuto funkci plnil i po ní. Později vznikly dva byty i v prostorách sýpky. Budova však nebyla dobře udržována a její stav se neustále zhoršoval. V následujících třiceti letech se pomalu měnila v ruinu a její větší část zela prázdnotou. Když po r. 1989 získala zámeček do užívání obec zatékalo do objektu, což narušovalo jeho statiku a hrozilo mu úplné odstranění. Obec se však rozhodla budovu využít k vytvoření nových bytů. Od prosince 2002 do prosince následujícího roku pak probíhaly opravy, které objekt po statické stránce zachránily. Během nich však úplně ztratil charakter empírového sídla i historické budovy.  
 
     Malý zámeček stojí uprostřed dvora, v blízkosti kostela.
 

Tento článek byl vložen dne: 06.08.2009 (15:09:01), vložil(a): Infocentrum Hlučín
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO