MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Píšť

počet obyvatel :2112
rozloha :1568 ha
adresa úřadu:Píšť 58, 747 18
IČ:00300560
Tel.:+420 595 055 231
Tel.:+420 595 055 941
fax :+420 595 055 945
E-mail:pist@pist.cz
e-podatelna:podatelna@pist.cz
Web:http://www.pist.cz
starosta :Bc. Daniel Fichna
místostarosta :Erik Golinský

Obec Píšť leží v údolí kopcovité krajiny Hlučínské pahorkatiny. Její katastr se na severu dotýká státní hranice s Polskem, z jihu je chráněna lesními porosty. V okolí převažují zemědělské pozemky. V obci je zřízen mezinárodní hraniční přechod Píšť- Owsiszcze a přechod malého pohraničního styku Píšť-Boleslaw.

Za historií a poznáním: Kostel sv. Vavřince z roku 1743, dnes poutní místo. V něm barokní sochy sv. Petra a Pavla a soubor pěti obrazů z roku 1784 od opavského malíře F. Lichta. Do kostela jako díkůvzdání za záchranu života byl darován obraz Matky Boží, starý asi 280 let. V obci najdeme ojedinělou kulturní památku osmihranou kapli sv. Jana Nepomuckého z konce 19. století, pískovcová socha světce pochází z 18. století. V roce 2002 se obec stala novým Mariánským poutním místem v České republice. V roce 2003 byla v areálu poutního místa dokončena venkovní Křížová cesta keramických reliéfů s oddechovou a parkovou částí.

Zajímavosti: Obec se může pochlubit slunečními parkovými hodinami, které jsou v době svého vzniku největšími slunečními hodinami tohoto provedení v Evropě. Ukazují astronomický čas. Jejich dominantou je jeden z prvků symbolů obce Píšť – lilie, erbovní znak pánů ze Zvole, majitelů obce v 16. století.

Příroda: Severozápadně od obce Píšť se v Hlučínské pahorkatině nachází lesní komplex – Národní přírodní památka Hranečník. Katastrálně spadá pod obec Píšť, ovšem svou rozlohou zaujímá oblast daleko větší. V převážně dubo-borovém porostu zde hnízdí v početné kolonii volavky popelavé.  Před obecním úřadem je umístěn bludný balvan.

Rekreace, sport:  Sportovně rekreační areál, koupaliště, minigolf a stometrová střelnice. Koupaliště v Píšti má svou tradici již od 60. let minulého století,  kdy bylo vybudováno z úsilí místních občanů. Od roku 1998 do současné doby prošel areál koupaliště a minigolfu radikálními úpravami bazénů i přilehlého prostranství. Čistota vody v bazénech byla řešena novou moderní čističkou, která zabezpečuje stálou kvalitu vody, o čemž svědčí velká návštěvnost rekreantů z širokého okolí. Návštěvníky také láká příjemné čisté prostředí v záplavě květin se dvěma bazény a svěžím trávníkem; odpočinout si můžete v parných dnech ve stínu terasy s možností občerstvení až do setmění. Rekreanty, plavci i neplavci všech generací je využíván přilehlý osvětlený minigolf. V sousedství koupaliště je hřiště fotbalového klubu  SLAVIA Píšť a hřiště s umělým povrchem, umožňující všechny míčové sporty. V obci Píšť je využívána známá stometrová střelnice zakladatele B. Junga.

Církevní památky-Kostel sv. Vavřince v Píšti: Historickou dominantou obce Píšť je kostel sv. Vavřince, který byl postaven v roce 1743, dnes Mariánské poutní místo. Ustanovil ho dne 12.6.2002 biskup ostravsko-opavský jako zasvěcené modlitbám za mír a usmíření mezi národy. Dochovaly se zde barokní sochy sv. Petra a Pavla a soubor pěti obrazů z roku 1784 od opavského malíře F. Lichta. V hlavním oltáři je umístěn obraz Matky Boží.

Poutní místo-Obraz Matky Boží v Píšti: V hlavním oltáři v kostele sv. Vavřince je umístěn obraz  Matky Boží, starý asi 280 let. Byl kostelu darován farníkem jako díkůvzdání za záchranu života. Obraz je renovován a dne 16.6.2001 proběhla jeho korunovace papežskými korunkami za účasti apoštolského nuncia v České republice, Mons. Dr. Giovanni Coppy; arcibiskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, biskupa ostravsko-opavského. Takováto korunovace v českých zemích naposledy proběhla ve dvacátých letech minulého století. Za účasti farníků, kněze P. M. Sienkowského a starosty obce Mgr. Františka Jaroše byly korunky pro Matku Boží a Ježíška posvěceny sv. Otcem Janem Pavlem II. v Římě. V roce 2003 byla dokončena v areálu poutního místa venkovní Křížová cesta s oddechovou a parkovou částí. Jednotlivá zastavení Křížové cesty keramických reliéfů vytvořila PaedDr. Kateřina Pavlicová. Toto poutní místo nabývá nadregionálního významu, neboť se v obci vytvořily předpoklady pro čilý cestovní ruch, kulturní i podnikatelský rozvoj příhraničního styku s Polskem.

Boží muka v Píšti: Nacházejí se v severní  lokalitě obce, směrem na Hůrky. Památník je vzpomínkou na hospodáře a zemědělce, kteří každoročně prosili o boží ochranu při jejich práci, o ochranu polí a úrody před přírodními živly.

 Tradice: Tradicí obce Píšť se stala každoroční srpnová pouť k sv. Vavřinci, tzv. „Píšťský odpust“, na který se sjíždějí známí, rodáci a návštěvníci z širokého okolí. V týdnu okolo 10. srpna probíhá v Píšti řada odpustových akcí. Noční karnevaly místní Slavie Píšť, odpustové veselice na veřejných prostranstvích, velký ohňostroj, kolotoče a atrakce. Slavnostní odpustové mše se konají v neděli v kostele sv. Vavřince za účasti kněží z Česka i Polska. Nedílnou součástí odpustových slavností se stává koncert duchovní hudby.

Tradicí se stávají jarní a letní hasičské soutěže, které se konají za velké účasti hasičů a návštěvníků v okolí hasičské zbrojnice. Úspěchu se těší noční soutěž hasičských družstev z celého regionu.

Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO