MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Třebom

počet obyvatel :203
rozloha :951 ha
adresa úřadu:Třebom 3, 747 25
Tel.:+420 553 761 145
fax :+420 553 761 042
E-mail:outrebom@volny.cz
Web:http://www.trebom.cz
starosta :Jaroslav Vlk
místostarosta :Pavel Šoch
    
     První písemná zmínka o obci pochází z roku 1349. Při dělení Opravska v r. 1377 náležela Třebom Oldřichovi z Pelhřimova. Od doby husitské spolu se sousední obcí Hradčánky tvořila jeden statek patřící drobným zemanům Bavorů, kteří užívali přídomek z Hradčan a Třebomi. Po nich následovali další majitelé jako Jaroš Kanka z Vřesovic na Třebomi, Filip Bystrický ze Stvolové na Třebomi, Lacek Ojíř z Fulštejna a Jiří Bernart Tvorkovský.  V roce 1582 získal statek hejtman knížectví opavského Jan z Vrbna na Hlučíně a po něm jeho syn Štěpán. Po smrti Štěpána pak získal Třebom s Hradčánkami jeho příbuzný Jan ml. Bruntálský z Vrbna na Štemplovci, kterému pro účast na stavovském povstání byly všechny majetky konfiskovány.
 
     Konfiskovanou Třebom s Hradčánkami dostal v r. 1621 řád německých rytířů. Podle katastru z r. 1721 v Třebomi měla vrchnost mlýn o dvou složeních, krčmu s výčepem, dvůr a rybník. I když obec náležela katolickému řádu, přesto ještě před vydáním tolerančního patentu si zdejší evangelíci v r. 1764 vystavěli modlitebnu díky pruskému záboru. Panství řádu německých rytířů skončilo v Třebomi r. 1863 a obec převzal pruský stát. Po připojení k ČSR v r. 1920 byla Třebom z 38 obcí Hlučínska jednou čistě německou vesnicí. Měla rozlohu 934 ha, 760 obyvatel a 171 domů a stál zde ještě mlýn nazývaný "Větřáky". Po válce dle Benešových dekretů bylo cca 103 lidí odsunuto do Německa. Od 1.6.1975 byla obec přechodně připojena k Sudicím.
 
Text převzat ze stránek obce Třebom.
 
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO