MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Velké Hoštice

počet obyvatel :1716
rozloha :1047 ha
adresa úřadu:Zámecká 195, 747 31
IČ:00300845
Tel.:+420 553 764 062
fax :+420 553 764 062
E-mail:info@hostice.cz
e-podatelna:Zámecká 195
Web:http://www.hostice.cz
starosta :Ing. Alfons Pospiech
místostarosta :Ing. Josef Teuer

  Poloha a ranná historie Velkých Hoštic

            Přibližně 5 kilometrů východně od Opavy v nevelké vzdálenosti od levého břehu řeky Opavy, leží Velké Hoštice. Obec Velké Hoštice má velice dlouhou  a bohatou historii. Území dnešních Velkých Hoštic je místem, které bylo osídleno již v 6. tisíciletí př. n. l. Prehistorie Velkých Hoštic je bohatá. Sídlili zde lidé kultur s lineární vypíchanou, moravskou malovanou a kanelovanou keramikou, lidé lužické a slezské kultury. Ve Velkých Hošticích byla prokázána přítomnost historických Keltů, nacházelo se zde sídliště z doby římské a z doby stěhování národů. Archeologické nálezy dokládají existenci slovanské osady v 11. století. Od té doby je území obce nepřetržitě osídleno.

 

Data z Historie obce Velké Hoštice

-1222 – první písemná zmínka o obci,Olomoucký arcijáhen Radoslav, který zdědil Hoštice po svých předcích z Opavy, odkázal jistý majetkový podíl na zdejší obci cisterciánskému klášteru ve Velehradě.

-1261 – jako majitel Hoštic uváděn opavský měšťan Heřman Lohen, který obhájil své vlastnictví ve sporu s velehradským klášterem.

-14. století – Velké Hoštice v majetku pánů z Kravař.

-1420 – Velké Hoštice spolu s dalšími majetky prodány pány z Kravař, Velké Hoštice se stávají majetkem pána z Vyškovic.

-1460 – dědictvím se velké Hoštice znovu dostávají do majetku pánů z Kravař.

-1580 – Velké Hoštice koupil opavský měšťan později povýšený do šlechtického stavu Daniel Macák z Ottenburgu. Potomkům Daniela Macáka byl 17. století , během třicetileté války, jako evangelíkům majetek vyvlastněn.

-1639 – obec postihl rozsáhlý požár, zničena byla polovina vesnice včetně dřevěného kostela.

-1655 – obec koupil císařský voják, nadporučík Cvikovský, který se stal garantem protireformačních opatření.

1742 – Velké Hoštice jako součást Slezska, které byla nucena Marie Terezie po prohraných slezských válkách odstoupit, připadly Prusku

-1754 – majitelem panství se stal jeho nejvýznamnější vlastník hrabě Ignác Dominik Chorinský z Ledské

-1764 – započato s přestavbou panského sídla,

-1765 – obci znovu postihl rozsáhlý požár, zničena byla téměř celá obec.

- po požáru zásluhou hraběte Chorinského došlo k obnovení obce a vystavění barokního zámku a barokního kostela sv. Jana Křtitele.

- po smrti hraběte Chorinského zdědila Velké Hoštice jeho dcera Marie Anna provdaná za hraběte Sprinzensteina, v majetku tohoto rodu bylo panství až do roku 1945.

-1846 – postavena škola

-1914 – 1918 – 1.světová válka, 40 mužů z Velkých Hoštic  padlo na frontách na straně německé armády, v této době začalo docházet ke střetům mezi obyvateli tíhnoucími k Německu a mezi obyvateli stojícími na straně Čechů.

-1920 – Velké Hoštice jako součást Hlučínska připojeny k Československu.

- toto meziválečné  období je charakterizováno velkou místní nezaměstnaností a následnými odchody za prací do Německa.

-1938 – obec připojena k Německu.

-1945 – přechod fronty,vesnice byla téměř zničena.

- ve 2. světové válce padlo 154 mužů z Velkých Hoštic, 105 mužů zůstalo nezvěstných , o život v důsledku války přišlo dalších 38 občanů.

-druhá polovina 20.století přes nepříznivé politické a kulturní poměry přinesla obnovu a rozvoj obce,postavena nová budova školy.

-po roce 1989 – nový rozvoj obce.

 

Současnost obce Velké Hoštice

-         obec se stále rozrůstá, dochází k velké výstavbě rodinných domů, vznikají nové ulice.

-         Na místech bývalých obecních pastvin vznikl sportovní areál.

-         Je zrekonstruován zámecký park, v jeho areálu tenisové kurty a nově i dětské hřiště.

-         Zámek slouží k obecním účelům i komerčním účelům (knihovna s čítárnou,výstavní prostory s expozicí o archeologických nálezech  i nedávné minulosti obce,klubovna důchodců,restaurace a vinotéka), v bočním křídle zámku je vybudován dům s pečovatelskou službou.

-         Bývalý  panský dvůr (panský statek) je přeměněn v podnikatelské centrum

-         V obci pracuje celá řada firem a živnostníků.

-         Velké Hoštice disponují moderní čističkou odpadních vod.

Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO