MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Hošťalkovice

počet obyvatel :1561
rozloha :529 ha
adresa úřadu:Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice,
Rynky 277, 725 28
Tel.:+420 599 428 105
Tel.:+420 599 428 107
fax :+420 599 428 109
E-mail:posta@hostalkovice.ostrava.cz
Web:http://www.hostalkovice.cz
starosta :Ing. Jaroslav Klučka
místostarosta :Ing. Zdeněk Zátopek
místostarosta :Karel Svačina
Leží na soutoku řek Opavy a Odry. Nejstarší německy psaná listina z roku 1377, týkající se dělení Opavska, zmírňuje i ves Hošťálkovice. V roce 1823 byl na místě tvrze vystavěn empírový zámek. Výrazným objektem a celoměstskou dominantou je televizní vysílač. Přírodní útvar kolem řek Odry a Opavy je navržen jako biokoridor a biocentrum.

O první historické zmínce se vedou mezi historiky spory. A. Turek cituje listinu z roku 1377 týkající se dělení Opavska, kde je zmíněna ves Hoschczalkowicz. Novější studie Jaroslava Bakaly tvrdí, že uvedený název se vztahoval na osadu Hošťálkovy u Krnova. První spolehlivá zmínka, ke které se přiklání většina historiků, je tak až z roku 1434, kdy rytíř Mikuláš Zajíček koupil ves Martinov. Roku 1502 prodali jeho synové Lacek a Václav Hošťálkovice Jindřichovi z Děhylova. Od roku 1536 do roku 1809 byly součástí hlučínského panství. Po prohrané válce o Slezsko připadly v roce 1742 Prusku.

K Československu byly připojeny 4. února 1920. Až do počátku 19. století si udržovaly zemědělský charakter. Poté se většina obyvatelstva věnovala práci v průmyslovém okolí či v podnicích přímo na území obce. Nacházel se zde např. kamenolom, lihovar, mlýn či pila. Po Mnichovské dohodě se staly od 9. října 1938 součástí Třetí říše až do osvobození 30. dubna 1945. Po roce 1945 zůstaly Hošťálkovice typickou příměstskou obcí.

Její obyvatelé dojížděli za prací do okolí a zároveň obhospodařovali vlastní zemědělské pozemky. V pečeti měly Hošťálkovice v roce 1722 doprava obrácený pluh stojící na trávníku, nad kterým byla vpravo nahoře umístěna květina, zřejmě růže.

 Text převzat z : http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%A1%C5%A5%C3%A1lkovice

 

 

Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO