MutaceMutaceMutaceMutace
Informační centrum HLUČÍN Logo IC Logo Hlučínska Logo města Hlučín
Domů Hlučínsko Hlučín
Nabídka služeb Fotonabídka zboží Prodej vstupenek Otevírací doba Kontakt Můj tip

Malé Hoštice

počet obyvatel :1842
rozloha :591 ha
adresa úřadu:Slezská 11, 747 05
Tel.:+420 553 765 021
E-mail:obec@malehostice.cz
Web:http://www.malehostice.cz
starosta :MVDr. Stanislav Kubesa
místostarosta :Gunter Hollesch
První zmínka o obci pochází z roku 1222, a to z názvu statku "Hossize", který náležel arcijáhenovi kostela Olomouckého Radoslavovi. Tento kněz, patrně hoštický rodák a dědic Hoštického panství odkázal před svou smrtí jistý majetkový podíl na zdejší obci cisterciáckému klášteru na Velehradě. Dědictví Hoštic bylo potvrzeno v roce 1250 papežem Inocencem IV. a v roce 1265 totéž potvrdil biskup Bruno. Až v majestátě Přemysla Otakara II. z roku 1270 jsou po vleklých sporech Hoštice rozděleny na Malé a Velké Hoštice - "Minus Hoschiz". Během krátké doby nabyly v Malých Hošticích majetku i jiné vrchnosti - měšťané, posléze opavská knížata a někteří zemané. Mezi vlastníky docházelo k velmi častým sporům, zejména o půdu a placení dávek a to trvalo až do počátku 20. století.
Pusté Jakartice jako sedlisko Malých Hoštic náležely rovněž od roku 1270 klášteru Velehradskému. Za uherských válek ve 2. pol. 15. stoleti ves zpustla a náležela statku Malohoštickému. Obnova byla na přelomu 17. a 18. století a od 19. století byla osadou Malých Hoštic.
Mezi dochované památky na dobu minulou patří kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému z roku 1656 a kaple zasvěcená Panně Marií Lurdské z roku 1888, která slouží k bohoslužbám dodnes.
Historickým přelomem v životě obce byly události v polovině 18. století, kdy po prohrané válce v r. 1742 postoupila Marie Terezie část Slezska Prusku a život v obci se stal v dalších létech součástí jeho vývoje. V roce 1920 se obec stala součástí Československé republiky a v létech 1938 - 1945 byla součástí Německé říše. V roce 1970 dochází ke sloučení s Opavou, jejíž dnešní městská část tvořena dvěma sídelními celky nese název Opava - Malé Hoštice.
Design Pavel KOCUR | Programming Core Trade s.r.o. | Product by CoreWeb © 2008 | Informační centrum Hlučín & Muzeum Hlučínska | Všechna práva vyhrazena | HTML | CSS | SEO